Видео материјали говоре о проблемима са којима се суочавају особе из спектра аутизма, степену извештавања у медијима о овом проблему, утицају доносиоца одлука.