У колико желите да ре-емитујете , преузмете серијал о аутизму mорате бити регистровани као наш партнер - ре емитер. За више информација нас меожете кнтактирати на телефон +38161 19 81 095

Невидљиви у 21.веку ЕПИЗОДА БРОЈ 1

Серијал емисија о аутизму, проблемима са којима се суочавају особе из спектра аутизма, степену извештавања у медијима о овом проблему, хуманим нишлијама и утицају доносиоца одлука.

Друштвена Одговорност ЕПИЗОДА БРОЈ 2

Серијал емисија о аутизму, проблемима са којима се суочавају особе из спектра аутизма, степену извештавања у медијима о овом проблему, хуманим нишлијама и утицају доносиоца одлука.

ШИРОМ ЗАТВОРЕНА ВАРАТА ЕПИЗОДА БРОЈ 3

Серијал емисија о аутизму, проблемима са којима се суочавају особе из спектра аутизма, степену извештавања у медијима о овом проблему, хуманим нишлијама и утицају доносиоца одлука.

ЈА НЕ ЗНАМ КО ДУ ТИ ЉУДИ ЕПИЗПДА БРОЈ 4

Серијал емисија о аутизму, проблемима са којима се суочавају особе из спектра аутизма, степену извештавања у медијима о овом проблему, хуманим нишлијама и утицају доносиоца одлука.

ЋЕРАЧЕМО СЕ ЈОШ ЕПИЗОДА БРОЈ 5

Серијал емисија о аутизму, проблемима са којима се суочавају особе из спектра аутизма, степену извештавања у медијима о овом проблему, хуманим нишлијама и утицају доносиоца одлука.

ЗНАМ ДА НЕЗНАМ ЕПИЗОДА БРОЈ 6

Серијал емисија о аутизму, проблемима са којима се суочавају особе из спектра аутизма, степену извештавања у медијима о овом проблему, хуманим нишлијама и утицају доносиоца одлука.

МИЈЕ РЕЧ О ВАСПИТАЊУ РПИЗОДА БРОЈ 7

Серијал емисија о аутизму, проблемима са којима се суочавају особе из спектра аутизма, степену извештавања у медијима о овом проблему, хуманим нишлијама и утицају доносиоца одлука.

У ЧИЈЕМ СУ ИНТЕРЕСУ БРОЈИКЕ ЕПИЗОДА БРОЈ 8

Серијал емисија о аутизму, проблемима са којима се суочавају особе из спектра аутизма, степену извештавања у медијима о овом проблему, хуманим нишлијама и утицају доносиоца одлука.

РОДИЗЕЉИ НА ИВИЦИ ЕГСИСТЕНЦИЈЕ ЕПИЗОДА БРОЈ 9

Серијал емисија о аутизму, проблемима са којима се суочавају особе из спектра аутизма, степену извештавања у медијима о овом проблему, хуманим нишлијама и утицају доносиоца одлука.

У ЦЕНТАР ЗА ЦЕНТАР ЕПИЗОДА БРОЈ 10

Серијал емисија о аутизму, проблемима са којима се суочавају особе из спектра аутизма, степену извештавања у медијима о овом проблему, хуманим нишлијама и утицају доносиоца одлука.

ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ ЕПИЗОДА БРОЈ 11

Серијал емисија о аутизму, проблемима са којима се суочавају особе из спектра аутизма, степену извештавања у медијима о овом проблему, хуманим нишлијама и утицају доносиоца одлука.

У колико желите да ре-емитујете , преузмете серијал о аутизму Морате бити регистровани као наш партнер - ре емитер. За више информација нас меожете кнтактирати на телефон +38161 19 81 095


"ЖИВОТ СА АУТИЗМОМ 24 САТА"
НОВИ СЕРИЈАЛ У ПРИПРЕМИ
AM PRESS