_

“НИШ ЈЕ И МОЈ ГРАД”

Кратак опис

Према званичним подацима  у нашој земљи живи мањи број особа из сперкта аутизма  него у већини западних земаља, међутим то није због тога што их у Србији има мање. Разлог таквих података је не постојање довољне подршке друштва, институција а некада и саме породице за укључење у свакодневне друштвене токове. Медији су такође заказали наову тему непрофесионално извештавање моеже имати далекосежне последице од кршења права ове групације од објавњивања њихових имена детаљних података у негативном контексту. ТВ серијал  петносто минутних емисија о аутизму састоји се из 11 епизода у којима се говори о, проблемима са којима се суочавају особе из спектра аутизма, степену извештавања у медијима о овом проблему, хуманим нишлијама  утицају друштва, доносиоца одлука на побољшљње положаја ове групације.
AM PRESS
  • прозводња: Акорд Медиа
  • аутор: Меда Бајрамовић
  • монтажа: Андриана Рема
  • уредник: Његош Поповић
  • сниматељ: Марко Димитријевић
  • година: 2021
AM PRESS
AM PRESS
AM PRESS
AM PRESS
AM PRESS
AM PRESS
AM PRESS
AM PRESS
AM PRESS
AM PRESS
AM PRESS

 У колико желите да ре-емитујете , преузмете бесплатно материјале морате бити регистровани као наш партнер – ре емитер. За више информација нас можете нас котактирати на телефон +38161 19 81 095; редакција@акордмедиа.инфо

 Материјали изложени на интернет страницама јесу у власништву Акорд Медиа. Забрањено је свако умножавање, копирање, јавно приказивање или коришћење делова садржаја без предходне сагласбисти аутора и продукције.

ТВ ФОРМАТИ КРАТКИХ ВИДЕО ФИЧЕРА

%АКОРД МЕДИА%

ШТА? ГДЕ? КАКО??

AM PRESS

РЕЧ НИШЛИЈА

AM PRESS

ДАНАС ГОВОРИМО О БУДЦНОСТИ