назив пројекта

"Ниш је и мој град"

Кратак опис пеојкта:

На основу званичних података у нашој земљи живи мањи број грађана са инвалидитетом, аутизмом и сметњама у развоју и Рома, него у већини западних земаља. Међутим, то није због тога што их у Србији има мање. Разлог за то је што немају довољну подршку институција, друштва, а некад и саме породице, да се укључе у такозвани нормалан живот. Медији су у Србији на ову тему заказали.Непрофесионално извештавање може имати далекосежне последице – од кршења права инвалида и Рома са објављивањем њихових имена и детаљних података до приказивања поремећаја аутизма у негативном контексту.

Визија пројекта :

Усмерена је ка циљу информисања јавности о положају и потребама инвалида и ромске заједнице (све старосне групе) и деце са аутизмом и њихових породица, али и информисању доносиоца одлука, професионалаца и лица која се баве овом тематиком зарад умрежавања свих актера који ће таргетовати акутне проблеме и предложити механизме за уклањање истих. Применом тих механизма добили би смо прилику да одређене баријере склонимо са пута потпуне подршке и већ у блиској будућности креирали програме у складу са временом и технологијом..

Пројекат Подржан од странеа града ниша-управа за друштвене делатности

НАШЕ ЕМИЈЕ МОЖЕТЕ ПРАТИТИ И НА ТВ КАНАЛИМА НАШИХ ПАРТНЕРА


"дара превршила меру"
НОВИ СЕРИЈАЛ УСКОРО

"ЖИВОТ СА АУТИЗМОМ 24 САТА"
НОВИ СЕРИЈАЛ У ПРИПРЕМИ
AM PRESS